VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az elérhető e-mailben elérhető online vásárlási és értékesítési szolgáltatásokat a sorrebor.hu webáruházban (regisztrált és nem regisztrált igénybevevő (Vásárló).

A webáruház az internet hálózatán  a sorrebor.hu  URL alatt érhető el. A szerződésre vonatkozó magatartási kódex nem vonatkozik.

A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval és a vásárlással (jelen listázott magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF-ben létrejövő szerződés jön létre a Eladó és a Vásárló között.

A Vásárló, mint a Webáruház használója köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Ha egy vásárló nem fogad el semmilyen rendelkezést, akkor a webáruházban nem vásárolhat.

A Vásárló személyes adatainak kezelése az Adatkezelési Tájékoztató szerint történik, amely közvetlenül a főoldalról vagy a következő linkről érhető el: https://sorrebor.hu/adatvedelem/ keresztül.

A szerződés nyelve magyar.

A Eladó rendszer automatikusan tárolja az elektronikus formátumot, a Vásárló később visszanézheti saját fiókját belépve. A felek elfogadják, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek szerződésnek, ezért a Eladó nem iktatja, ezért később nem érhető el.

 1. Eladó adatok

1.1. Jelen online sorrebor.hu webáruház (a továbbiakban: webáruház) e-kereskedő által forgalmazott termékek webáruháza:

 • Somogyiné Bozó Andrea Pálma ev (a továbbiakban Eladó)
 • Székhely: 5700 Gyula, Leiningen u. 39 / d.
 • Nyilvántartási szám: 50915057
 • Adószám: 67894723-2-24
 • A kereskedelmi tevékenység gyakorlása engedélyező Hatóság neve és a nyilvántartásba vételi száma: Gyulai Polgármesteri Hivatal Kereskedelmi Hatóság 1313/2018 Nyilvántartási számon.

1.2. Ügyfélszolgálat

 • Cím:Somogyiné Bozó Andrea Pálma, 5700 Gyula, Leiningen u. 39 / d
 • Telefon: + 36 30 88 54 354
 • E-mail kapcsolat: email@sorrebor.hu  (továbbiakban: Üzemeltető vagy Eladó)

1.3.  A webáruházban vásárolt térmékek a borhazmagyarorszag.hu termékei, dropsip rendszerben működik.

1.4.  Az Eladó a jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlóknak előzetes tájékoztatással átadja a Webáruház felületén, a termék vásárlása mellett . A rendelések és hatálybalépésekor a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá.

1.5.  Bármely Vásárló, aki nem ért egyet a szabályozás módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások megkötött szerződései (visszaigazolt megrendelések) nem érintik.

1.6.  Az eladó jogosult továbbá forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőt, stb. megváltoztatására. A változás a Webáruház felületén történik.

1.7.  A webáruház csak 18 éven felülieknek szól! Tizennyolcadik  életévüket be nem töltött emberek nem látogathatják a webáruházat és nem vásárolhatnak rajta. A webáruház megtévesztéséből eredő károkért a sorrebor.hu nem felel.

 1. Regisztráció

2.1.  A webáruház tartalmának minden része elérhetővé válik a regisztrációkor. Ha egy Vásárló regisztrál a Webáruházban, akkor a weboldalon található adatokat kell megadnia a Eladó számára.

A regisztráció sikerességéről a Eladó e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

2.2.  A Vásárló jogosult regisztrálni,  bármikor törölni az email@sorrebor.hu  e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezése után az Eladó köteles néhány napon belül gondoskodni a regisztráció törléséről. A vásárlói felhasználói adatainak törlése azonnal eltávolításra kerül a rendszerből; Ez az adatok tárolása a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a írja elő. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs lehetőség.

2.3.  A felhasználói hozzáférési adatok (különösen a jelszó) titok tartásáért kizárólagosan Vásárló a felelős. Amennyiben a Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy jogosult, köteles haladéktalanul megváltoztatni a jelszavát. Ha pedig feltételezi, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Eladót.

2.4.  A Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok legyenek időszerűek, teljesek és valóságnak megfelelőek.

 1. A vásárlás menete

A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges.  A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési vagy egyéb adatokat, esetleges felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltségeket a Vásárlót terheli.

Különösen fontos a telefonos elérhetőség pontos címkézése. Hiányos elérhetőségi adatok kitöltése esetén megrendelést a Eladó nem teljesíti.

A csomagolást és szállítást a borhazmagyarorszag.hu intézi. 

Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei:

4.1. Az adatbeviteli hibák javítása “Megrendelés jóváhagyása” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A visszalépéshez a vissza gombot kell használni. A vásárláskor megadott adatok ekkor  lehet változtatni a ‘Vásárlói adatok’ menüpontban. A “Kosár” tartalom bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. Ha a megrendelés elküldését követően az észlelt adatbeviteli hibát azonnal jelezni kell az email@sorrebor.hu e-mail címen.

 1. Visszaigazolás

5.1.  A visszaigazoló e-mailben visszaigazolja az Eladó a Vásárlónak a termékeket.

5.2.  A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttségtől, ha 48 órán belül nem kapja meg az elküldött megrendelésről szóló visszaigazoló e-mailt.

5.3.  E-mail küldése a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősítéséről, amelyen a Eladó és a Vásárló között érvényes szerződés jön létre.

5.4.  Ha a vásárlói megrendelését már elküldték a Eladó részére és hibát észlelnek a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében,   jeleznie kell a Eladó felé az egy napon belül a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

5.5.  A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződés minősül, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. 2011/83 / EU irányelvének rendelkezései és a fogyasztók jogai és kötelezettségei.

 1. Termékek ára, jellemzői, csomagolás

6.1. Termékek ára

A termékek mellett feltüntetett ár minden esetben az ÁFÁ-val  növelt bruttó ár. A webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A webáruház felületén szereplő termékfájlok és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérők. A gyors változások miatt előfordulhat, hogy bizonyos termékek szerepelnek “raktáron”, de valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért a Eladó felelősséget nem vállal, a hiba felismerése után tájékoztatja a vásárlót. A webáruházban előfordulhat olyan elírások, így téves ármegjelölések (különösen: tizedesjegy hiba, 1, – Ft-os vételár, stb.), A közzétett adatokért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, fenntartja a jogot arra, hogy téves adatfeltüntetés esetén ne fogadja el az megrendelést és ne kössön szerződést,

6.2. Csomagolás

A megrendelt termékeket az Eladó minden esetben  csomagolt küldeményben szállítja. 

6.3. Fontos termékjellemzők, méretek

Egy webáruházban forgalmazott termékkörök: borok, sörök, szeszesitalok, üdítők. A webáruház kizárólag 18 éven felülieknek ajánlott! A szeszesital illetve alkoholt tartalmazó termékek gyerekek elől gondosan elzárva tartandóak. Az egyes termékek színeit a felhasználói számítógépe a valóságtól eltérő módon jelenítheti meg, így a színek teljes egyeztetése nélkül az Eladó felelősséget nem vállal.

 1. Kiszállítás

7.1. Kiszállítás

A rendelések 1-3 munkanapon  belül képesek teljesíteni, amennyiben az adott termék raktáron van. Az Eladó megköveteli a szállítási határidő betartását, de nem vállal felelősséget azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható.

Szállítási címek minden esetben tartalmaznak címeket (pl .: munkahelyi cím), melyeken munkanapokon 8 és 18 óra között folyamatosan tartózkodik és termék át tud venni.

A Vásárló köteles a szállítási rendet elfogadni és átvétel időpontjában egy csomagot ellenőrizni, és aláírni az átvételi elismervényt, ha mindent rendben talál termékkel kapcsolatban. Ha van sérülés a csomagoláson, a Vásárlónak a helyszínen jelentenie kell a hibát. A kézbesítési jelentést a papíron vagy digitális formában (PDA) “A SZÁLLÍTMÁNY LÁTHATÓAN SÉRÜLT”, jelenteni kell. A nem sértetlen csomagolású termék a Vásárlónak csak saját felelőssége vehet át. Az Eladónak az utólagos jegyzőkönyv nélküli mennyiségi és minőségi reklamáció nem áll módjában elfogadni. Az átvételi elismervény aláírása a Vásárló számára valóban elismerése, hogy az átvett csomag mentes külsőleg, tartalmilag és tartalmánál megfelel az megrendelésében foglaltaknak.

Ha a csomag átvétele sikertelen, a tényről ez a szállítmány értesítést hagy. A szállítási munkanapokon 8-18 óra között történik. A Vásárló köteles szállítási címet adni, ahol az említett időintervallumban elérhető. 

7.1.1. Szállítási módok

 • a szállítási mód futárszolgálattal történik, melyet a borhazmagyarorszag.hu teljesít.
 • Fizetési módok

A termék vételárának és szállítási költségének kifizetése biztonságos online  bankkártyával történik. Utánvétes kiszállításra is van lehetőség. 

Elállási jog:

Ezen termékek esetében az elállási jog csak akkor illeti meg a Vásárlót, ha a termék csomagolását még nem bontotta fel.

Amennyiben kérdése merült fel, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az elérhetőségeinken. (email@sorrebor.hu +36 30 2186 401)

 1. A felelősség korlátozása

A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

A Vásárló felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az Eladó ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (termékértékelések írása) minden Vásárló saját felelősségére veheti igénybe. A Webáruház automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon az Eladó tudomására jut, úgy az Eladó jogosult bármely tartalom illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az Eladó jogosult az adott Vásárlót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.

 1. Panaszügyintézés A panaszok bejelentése:
 • email@sorrebor.hu e-mail cím,
 • +36 30 2186 401 telefonszám,
 • Somogyiné Bozó Andrea Pálma 5700 Gyula, Leiningen u. 39/d levelezési cím

A Vásárló panaszát ezeken az elérhetőségeken teheti meg.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Eladó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

11.1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az Eladó székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 1. a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Vásárló az alábbi linken keresztül tudja megkeresni a panasszal érintett területileg illetékes hivatalt.

Területi hatóságok listája: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti

 1. b) Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül:  
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 1. c) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Amennyiben az Eladó a Vásárló panaszát elutasítja, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását az Eladó és a Vásárló között.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Az Eladót a békéltető testi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 1. d) Bírósági eljárás kezdeményezése

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény. rendelkezései szerint.

Utolsó módosítás : 2020.12.18